วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ภาพสำหรับฝึกใช้เครื่องมือ Clone stamp และ Healing Brush

ภาพ 1

คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย

ภาพ 2

คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย

ภาพ 3

คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย


คลิกที่ภาพ เพื่อขยายคลิกที่ภาพ เพื่อขยาย

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

การสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation)

ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรม Adobe Photoshop คือ ความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (แบบง่ายๆ) ได้ ซึ่งโปรแกรม Adobe Photoshop มีโปรแกรมเสริมอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อใช้ประกอบหน้าเว็บเพจ เพิ่มความน่าสนใจให้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การสร้างปุ่ม, Avatar, Favicon และแบนเนอร์โฆษณาต่างๆ เป็นต้น

โปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า Adobe ImageReady เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับโปแกรม Photoshop เมื่อเราติดตั้งโปรแกรม Photoshop โปรแกรม ImageReady จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

หลักในการสร้างภาพเคลื่อนไหว

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม ImageReady นั้นมีหลักการเดียวกับการสร้างการ์ตูน กล่าวคือใช้วิธีการวาดภาพทีละภาพให้มีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย จากนั้นนำภาพทั้งหมดมาเปิดเรียงกันทีละภาพอย่างรวดเร็วจนทำให้ตาของเรามองเห็นไปว่าภาพนั้นได้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ภาพที่เรามองเห็นนั้นเป็นเพียงภาพนิ่งที่วิ่งต่อๆ กันเท่านั้นเอง โดยภาพ 1 ภาพ จะบรรจุอยู่ใน “เฟรม” หนึ่งเฟรม เราจึงเรียกการเคลื่อนไหวแบบนี้ว่า การเคลื่อนไหวแบบ Frame By Frame

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame By Frame

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame By Frame นั้นเป็นที่นิยมและพบเห็นกันโดยทั่วไป เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย และไฟล์งานที่ได้ก็มีขนาดเล็กด้วย

เราจะมาลองสร้างภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ กัน ดังนี้

1. อันดับแรก เราจะนำภาพทั้ง 2 ภาพ นี้ไปใช้ โดยใช้ภาพฉากกลางคืนเป็นพื้นหลัง และหญิงขี่ไดโนเสาร์ เป็นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้
bg-1

anime-2

2. เซฟภาพทั้ง 2 ภาพนี้ลงในเครื่องก่อน

3. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop เสร็จแล้ว เปิดไฟล์ภาพทั้ง 2 ขึ้นมา (เปิด 2 หน้าต่าง) ให้เห็นทั้ง 2 ภาพ เสร็จแล้ว...

4. คลิกเมาส์ที่เครื่องมือ image005 ( Move Tool) แล้วเอาเมาส์คลิกที่ภาพ หญิงขี่ไดโนเสาร์ แล้วลากเข้ามายังหน้าต่างของภาพที่เป็นพื้นหลัง เราจะสังเกตเห็นว่ามีเลเยอร์ใหม่เกิดขึ้นในหน้าต่าง Layer ของภาพพื้นหลัง ...ดังตัวอย่าง
image007

5. ต่อไปเราจะเปิดโปรแกรม ImageReady เพื่อทำให้ภาพนี้เคลื่อนไหว ..คลิกตรงปุ่มนี้ image009 เพื่อสับไปยังโปรแกรม ImageReady

สำหรับ Photoshop CS3 ให้คลิกที่เมนู Window และคำสั่ง Animation
หลังจากเราได้เปลี่ยนมายังโปรแกรม ImageReady แล้ว เราจะมาทำให้ภาพเคลื่อนไหวกันที่นี่ เริ่มจาก

กำหนดเฟรมที่ 1

เป็นการกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของภาพ หญิงขี่ไดโนเสาร์ เคลื่อนที่จากจุดนี้เป็นจุดแรก โดยให้อยู่ในเฟรมที่ 1

 • ให้เปลี่ยนชื่อ Layer 1 เป็น Dino 1 โดยดับเบิลคลิกที่ชื่อ Layer 1 แล้วพิมพ์ Dino 1 ลงไป
 • เสร็จแล้ว ใช้เครื่องมือ image005[1] ( Move Tool) ย้ายรูป หญิงขี่ไดโนเสาร์ มาวางตำแหน่งเริ่มต้น ...ให้โผล่พ้นออกมาจากภาพหลัก ดังรูป

กำหนดเฟรมที่ 2

เป็นการกำหนดตำแหน่งของการเคลื่อนที่ ของภาพ หญิงขี่ไดโนเสาร์ เฟรมที่ 2 ที่ต่อจากเฟรมที่ 1 ดังรูป

image010

กำหนดเฟรมที่ 3

เป็นการกำหนดตำแหน่งของการเคลื่อนที่ ของภาพ หญิงขี่ไดโนเสาร์ ในเฟรมที่ 3 ที่ต่อจากเฟรมที่ 2 ดังรูป

image011

กำหนดเฟรมที่ 4

เป็นการกำหนดตำแหน่งของการเคลื่อนที่ ของภาพ หญิงขี่ไดโนเสาร์ ในเฟรมที่ 4 ที่ต่อเนื่องจากเฟรมที่ 3

วิธีการทำเช่นเดียวกับกับ เฟรมที่ 2 และเฟรมที่ 3 เพียงแต่ขั้นตอนที่ 2 ให้เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ที่คัดลอกมา เป็นชื่อ Dino 4 แล้วปิด(ตา)เลเยอร์ Dino 3 และย้ายตำแหน่งไดโนเสาร์ เลื่อนไปทางขวามากยิ่งขึ้น

กำหนดเฟรมที่ 5

เมื่อกำหนดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของภาพไดโนเสาร์บิน จากเฟรมที่ 1 – 4 แล้ว ในเฟรมสุดท้ายนี้เราจะทำให้ภาพหญิงขี่ไดโนเสาร์ หายไป และแสดงตัวอักษรขึ้นมา ทำได้ดังนี้

1. ใช้เครื่องมือ image013 พิมพ์ข้อความ Wow! Wonderful ลงไป ให้ตัวอักษรขนาด 55 Px สีแดง จัดให้อยู่ตรงกลางภาพ

2. จากนั้นซ่อนเลเยอร์ ตั้งแต่ Dino 1 - Dino 4 ให้หมด

ดูผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหว

ก่อนที่เราจะมาดูผลของภาพเคลื่อนไหวที่เราสร้าง เรามาตรวจสอบดูก่อน โดย...

 • อันดับแรกไล่คลิกดูทีละเฟรม ตั้งแต่เฟรมที่ 1 – เฟรมที่ 4 ต้องมีรูปเดียวที่แสดงบนพื้นหลัง คือ รูปหญิงบนหลังไดโนเสาร์
 • หากมีรูปอื่นอยู่ด้วยให้แก้ไขโดย คลิกปิดรูปตา หน้าชื่อเลเยอร์นั้นๆ
 • และเฟรมที่ 5 ต้องมีข้อความคำว่า Wow! Wonderful ..ถ้าไม่มีให้คลิกหน้าชื่อเลเยอร์นั้น(เลเยอร์สุดท้าย) ให้แสดงรูปตา

เอาหละ ทีนี้มาดูกัน คลิกที่ปุ่ม image015 (Play Animation) ในหน้าต่าง Animation ซึ่งสามารถกำหนดจำนวนครั้งการแสดงได้ โดยคลิกที่ปุ่ม image017 ซึ่งแสดงผลดังนี้

 • Once แสดงภาพเคลื่อนไหวเพียงรอบเดียว
 • Forever แสดงภาพเคลื่อนไหว จนกว่าเราจะคลิกปุ่ม image019
 • Other แสดงภาพเคลื่อนไหว ซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด

หรือกำหนดเวลาหน่วงในการแสดงภาพเคลื่อนไหวแต่ละเฟรมได้โดยคลิกเลือกเวลาที่ image021

...หลังจากที่เราคลิกปุ่ม image015[1] ดูแล้วจะเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวของเรา มันเคลื่อนไหวเร็วเสียจนตาลาย มองแทบไม่ทัน ดังนั้นเราต้องทำให้มันช้าลง(พอดี) โดย

 • คลิกเลือก เฟรมที่ 1 ซึ่งใต้เฟรมจะมี image021[1] อยู่ ...ให้คลิกตรงรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ เพื่อกำหนดการหน่วงเวลาการแสดงภาพ ให้กำหนด = 0.5 sec
 • และคลิกเฟรมอื่นๆ ที่เหลือ ตั้งแต่เฟรมที่ 2 – เฟรมที่ 4 และกำหนดเวลาเท่ากับเฟรมที่ 1
 • ส่วนเฟรมที่ 5 ซึ่งเป็นเฟรมสุดท้าย ให้กำหนดเท่ากับ 1.0 sec
 • จากนั้นลองคลิกที่ปุ่ม image015[2] เพื่อดูผลลัพธ์อีกครั้ง

dino-bin

Ok เรียบร้อยแล้วหละ หากลองเล่นดูแล้วยังไม่เป็นที่พอใจ เราก็สามารถปรับแต่งให้เป็นที่พอใจได้เลยครับ

ปล. ตอนต่อไป สร้างภาพเคลื่อนไหวง่ายๆ ด้วย Tweening

แต่งหน้าให้สวยใส ลบริ้วรอยก่อนวัยด้วย Healing Brush

การลบริ้วรอยประเภทริ้วรอยก่อนวัย หรือริ้วรอยที่ฝังลึกในภาพ เรามักจะเลือกใช้บริการของเครื่องมือ Healing Brush Tool เพราะนอกจากจะก๊อปปี้พื้นที่มาวางแทนส่วนที่ต้องการลบแล้ว เครื่องมือชนิดนี้ยังปรับส่วนที่นำมาวางให้กลมกลืนไปกับพื้นหลังให้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาลงมือทำกันเลย

Save ภาพสาวสวยคนนี้ลงในเครื่องฯก่อนนะครับ (คลิกที่ภาพ เพื่อขยายเป็นขนาดจริง)

edit-sew-1 copy

..เราจะเห็นว่าเธอเป็นคนหน้าตาดีทีเดียว ...แต่เสียอย่างเดียว หน้าเป็นกะ และเป็นสิวไปหน่อย!! เอาหละ! ไม่เป็นไรเราช่วยเธอได้ มาช่วยกันแต่งหน้าให้เธอกัน ...ให้สวยใสไร้สิวฝ้าไปเลย !!

1. เปิดไฟล์ภาพที่เรา Save ขึ้นมา ..เสร็จแล้ว

2. คลิกเลือกเครื่องมือ image004 (Healing Brush Tool) ปรับค่าต่างได้จาก Option Bar (ใต้เมนู บาร์) หรือคลิกขวาที่ภาพ แล้วปรับค่าต่างๆ ของเครื่องมือได้เลย (เช่น ขนาดของเครื่องมือ ค่า Hardness เป็นต้น)
image006
หมายเหตุ : ไม่ควรกำหนดขนาดเครื่องมือให้ใหญ่ และแก้ไขในครั้งเดียว เพราะจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ดูหลอกตาไม่เป็นธรรมชาติ เหมือนกับการใช้เครื่องมือขนาดเล็กๆ ซ้ำกันหลายๆ ครั้ง

3. กดปุ่ม Alt+คลิกเมาส์ เลือกพื้นที่ ที่เราจะใช้เป็นต้นแบบ เสร็จแล้ว

4. คลิกลงบนส่วนที่ต้องการแทนที่
image007

5. โปรแกรมจะเกลี่ยสีให้เข้ากับพื้นที่ ที่วางโดยอัตโนมัติ
image008

6. จากนั้น เราก็จัดการลบริ้วรอยส่วนอื่นๆ ที่เหลือให้หมด เช่น ที่แก้มซ้าย ที่คาง ครับ
หมายเหตุ : นอกจากการคลิกตามปกติแล้ว เรายังสามารถใช้วิธีการแดรกเมาส์ (คลิกแล้วลาก) เพื่อแทนที่ริ้วรอยที่ต้องการลบได้เหมือนกับการใช้เครื่องมือ Stamp Tool ได้อีกด้วยครับ

7. ง่ายๆ แค่นี้ เราก็สามารถแต่งหน้า ลบริ้วรอย สิวฝ้าให้สาว ...ได้สวยหน้าใส ได้แล้วครับ

8. เสร็จแล้ว ก็จะได้ดังภาพด้านล่างนี้ครับ

image010

เห็นไหมครับ ...ว่าสวยใสจริงๆๆๆๆ !!!

555 ...อย่าบอกใครเชียวหละ (ว่ามันดีจริง!!!)

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การแต่ง(สำเนา)ภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp

Clone Stamp เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับคัดลอกบางส่วนของรูป แต่จะมีความกลมกลืนมากกว่าคำสั่ง Copy นิยมใช้ในการรีทัชภาพ ลบริ้วรอยต่าง ๆ โดยใช้หลักการ ทำสำเนาภาพจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เป็นการยืมภาพจากบริเวณใกล้เคียงมาใช้ หรืออาจจะทำการคัดลอกระหว่างหน้าต่างภาพ ก็ได้ครับ

เอาหละ มาลงมือทำกันเลย

Save ภาพต้นฉบับที่เห็นนี้ลงในเครื่องฯก่อนนะครับ

image001

ว่าไงเอ่ย สวยมั๊ยครับ?

..สวยมากครับ และก็ออกเซ็กซี่ด้วย (อิ อิ) นางเอกในดวงใจหละ ศรีริต้า ...แต่ติอยู่นิ๊ดหนึ่ง ก็ตรงที่มีตัวหนังสือ และโลโก้ ??? ด้านล่างนั่นเลยครับ มาบดบังทำให้ทัศนียภาพที่น่าชมเสียไปเลย (ว่ามั๊ย) ดังนั้น เราจะมาลบเจ้าตัวหนังสือ และโลโก้ที่ว่านั้นกัน

1. เปิดไฟล์ที่เรา Save ขึ้นมา ..เสร็จแล้ว

2. คลิกเลือกเครื่องมือclip_image002 ปรับค่าต่างได้จาก Option Bar (ใต้เมนู บาร์) ดูได้จากรูป ครับ
clip_image004

3. และปรับหัว Stamp คลิกขวาที่ภาพ แล้วปรับค่าขนาดและลักษณะของหัว Stamp ดังรูป
clip_image005
ปล. ค่า Hardness น้อยๆ จะช่วยกำหนดให้ขอบของภาพที่ถูกนำไป Stamp มีขอบเบลอ กลมกลืนกับภาพพื้นหลังครับ

4. จากนั้นคลิก ที่นอกหน้าต่างภาพ เพื่อซ่อนไดอะล็อกบ็อก

5. เราจะเริ่มลบตัวหนังสือสีเหลืองก่อน โดยเราจะทำการคัดลอกสีพื้น(เงาหน้าตัว S)มากลบตัว S โดย

6. กดปุ่ม Alt พร้อมคลิกเมาส์ หน้าตัวหนังสือห่างออกมาพอประมาณ ตามรูปตัวอย่าง
clip_image006

7. ตัวชี้เมาส์จะเป็นรูปดังในภาพ ให้คลิกเมาส์ 1 ที (เป็นการกำหนดพื้นที่ที่จะคัดลอกไป ว่าเริ่มจากตรงนี้น๊ะ คือจะเอาส่วนสีพื้นตรงนี้หนะ ไปทับสีเหลืองไง) จากนั้น..

8. นำเมาส์มาคลิกที่ เริ่มที่ตัว S แล้วลากเมาส์ไปทางขวามือ ...จนตัว S หายไป ส่วนตัว Sririta จะอยู่ในส่วนของเสื้อผ้า เราก็คัดลอกเสื้อตรงตำแหน่งที่ใกล้ๆ แถวนั้นมากลบลงไป ...โดยทำเหมือนขั้นตอนข้อ 6

9. เสร็จแล้วเราก็เอาเมาส์มาระบายส่วนที่เหลือต่อ เช่น

10. ส่วนที่อยู่ในผม ให้คัดลอกผม มากลบ (พูดให้ง่ายๆ ก็เหมือนหมอผ่าตัดเอาผิวหนัง เนื้อส่วนที่ดี ไปแปะผิวส่วนที่เสียนั่นหละครับ)

11. ถ้าอยู่ในส่วนระหว่างผม กับเสื้อผ้า ให้ทำทีละครึ่ง ..ต้องใช้ความระเอียด สมาธิ และระมัดระวัง (ค่อยๆ ทำ อย่าใจร้อน) ..หากทำพลาด เราก็ยกเลิกได้ ด้วยกดปุ่ม Ctrl+Z

12. ส่วนที่เป็นพื้นที่แคบๆ เราก็ย่อขนาดของเครื่องมือให้เล็กลง และขยายภาพบริเวณนั้นให้ใหญ่ขึ้น

13. พอตัวหนังสือหมดแล้ว ก็ตามด้วย โลโก้ตัว S! และข้อความที่อยู่ด้านล่าง

14. ตัว S! นี่จะยากหน่อย ต้องใช้สมาธิมากหน่อย ..เวลาทำ จะให้เห็นชัดๆ เราก็สามารถขยายภาพส่วนนั้นได้ โดยคลิกเลือกเครื่อง Zoom Tool แล้วคลิกที่ภาพเพื่อขยาย หรือจะคลิกย่อ-ขยาย ที่พาเล็ต Navigator ก็ได้ครับ ดังรูป
clip_image007

15. เอาหละ ใกล้เสร็จแล้ว ...เห็นมั๊ยว่าเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว (เสกให้ตัวหนังสือหาย..!!)
clip_image008

เสร็จแล้ว ก็จะได้ดังภาพด้านล่างนี้ครับ

sririta-j-2

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การสร้างและตกแต่งตัวอักษร (2)

การพิมพ์ตัวอักษรลงในภาพ หรือตัวอักษรประกอบภาพ

ให้ทำการตกแต่งภาพด้วยตัวอักษร โดยใช้ Layer Effect ตกแต่งตัวอักษรให้ดูดีมี Style ได้ ..ดูจากรูปตัวอย่างครับ
clip_image002[4]

ทำให้ได้ ดังรูป...

ดาวน์โหลดภาพสวยๆ  โดยคลิกที่ภาพ …แล็วบันทึกลงในเครื่อง

cute-1

ทำการตกแต่งภาพด้วยตัวอักษร โดยใช้ Style โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

workshop-1

workshop-2

ก็จะได้ ตามรูปด้านล่างนี้ …

clip_image008[4]clip_image006[4]

ทำการ เพิ่ม Style ให้หลากหลาย โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้…

workshop-4 

 

ทีนี้เราก็จะได้ตัวอักษร Wow ตัวที่หนึ่ง ส่วนตัวที่ 2 ตัวที่ 3 ...เราจะทำการคัดลอกจากตัวแรก ดังนี้

1. ที่พาเล็ต Layer คลิกขวาที่ เลเยอร์ Wow

2. จากนั้น คลิกที่คำสั่ง Duplicate Layer เพื่อทำการคัดลอกเป็นเลเยอร์ที่ 2clip_image011[4]

3. clip_image012[4]

    ในช่อง As: ให้พิมพ์ชื่อเป็น Wow-2 และคลิกปุ่ม OK

4. ทำขั้นตอนนี้ซ้ำอีกครั้ง เพื่อสร้างเลเยอร์ Wow-3 ...โดยตั้งชื่อว่า Wow-3

  

ใส่ Style ให้กับตัวอักอักษร Wow-2 และ Wow-3 โดยใช้ Style สำเร็จรูป ทำตามขั้นตอน ดังนี้…

  workshop-5

ภาพที่สำเร็จแล้ว …จะเป็นแบบนี้ !!!

style-1

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การพิมพ์ตัวอักษรลงในภาพ หรือตัวอักษรประกอบภาพ (1)

ในครั้งภาพอย่างเดียวยังไม่สามารถสื่อความหมายได้เป็นที่พอใจนัก เราก็สามารถใช้ตัวอักษรช่วยแต่งภาพให้สื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น...

ตัวอักษรประกอบภาพ ทำได้ง่ายๆ(นิดเดียว)

ตัวอักษรใน Photoshop ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องมือชุด Text Tool ซึ่งมีอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ และ 4 แบบย่อย คือ…

§ เครื่องมือสร้างตัวอักษร

clip_image002
ตัวอย่าง : การใช้เครื่องมือสร้างตัวอักษร
clip_image004

§ เครื่องมือสร้าง Selection รูปตัวอักษร
clip_image006

ข้อควรระวัง :

ตัวอักษรแบบ Selection ที่สร้างขึ้นจะไม่ถูกแยกเป็นเลเยอร์ใหม่ และไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้เหมือนตัวอักษรปกติ ...ถ้าต้องการแก้ไขก็ได้ แต่ต้องยกเลิก แล้วสร้างใหม่สถานเดียว !!

เอาหละครับ ทีนี้เราจะลองมาสร้างตัวอักษรประกอบภาพกัน จากวิธีการต่อไปนี้

 1. สร้างตัวอักษรแบบปกติ

เรามาเริ่มต้นกันเลย ง่ายๆ โดยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือ clip_image008 (Horizontal Type Tool) จากนั้นกำหนดรายละเอียด เช่น ขนาด สีสัน การจัดวาง ฯลฯ ใน Option Bar เสร็จแล้วก็พิมพ์ พิมพ์ แล้วก็พิมพ์

unseen-06

 • Save ภาพที่เห็นข้างบนนี้ลงในเครื่อง หรืออาจจะใช้ 2 ภาพข้างล่างนี้

tubburg บึงบัว (ทุ่งสามร้อยยอด)

 • จากนั้น เลือกเครื่องมือ clip_image008[1] (Horizontal Type Tool)
 • กำหนดรายละเอียด เช่น ขนาด สีสัน การจัดวาง ฯลฯ ในแถบ Option Bar (หรือจะกำหนดหลังจากพิมพ์ข้อความก็ได้)

i. ใช้ตัวอักษรแบบ Tahoma หรือชื่ออื่นๆ ตามพอใจ

ii. ขนาด = 36 หรือ 48 pt

iii. aa = Strong

iv. จัดชิดซ้าย

v. สี = แดง

 • นำเมาส์มาคลิกที่ภาพ(ตรงที่ต้องการจะให้มีข้อความ) เสร็จแล้ว...
 • พิมพ์ข้อความว่า เที่ยวเมืองไทย ...ไม่ไปไม่รู้ ตรงมุมบนขวา ดังภาพตัวอย่าง

clip_image011

ปล. ขณะที่พิมพ์เราสามารถแก้ไข รายละเอียดส่วนต่างๆ ได้โดยคลิกเลือกที่ Option Bar
clip_image013

ข้อสังเกต :

การย้ายตำแหน่งของข้อความที่พิมพ์ ไปที่ต่างๆ ได้โดยการเลื่อนเมาส์ออกมายังพื้นที่ว่างๆ จนเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปลูกศร แล้วแดร็กเมาส์ย้ายไปยังที่ที่ต้องการ

การแก้ไข และกำหนดรายละเอียดเพิ่มเพิ่ม

เมื่อเราสร้างตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถกลับมาแก้ไขได้ตลอดเวลา จนกว่าจะพอใจด้วยการใช้เครื่องมือ clip_image014 (Horizontal Type Tool) ตัวเดิม คลิกที่ตัวอักษรเพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข จากนั้นแดร็กเมาส์ปาดเลือกตัวอักษร (คลุมดำ) ที่ต้องการ แล้วแก้ไขค่าต่างๆ จาก Option Bar

 1. สร้างตัวอักษรแบบ Selection

ตัวอักษรแบบ Selection สามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆ ด้วยวิธีเดียวกันกับการสร้างตัวอักษรทั้ง 2 แบบ ที่ว่าไปแล้ว ...ดังต่อไปนี้

unseen-05

 • ก่อนอื่น Save ภาพที่เห็นข้างบนนี้ลงในเครื่อง
 • การทำงานเหมือนการสร้างตัวอักษรปกติทุกอย่าง เพียงแต่เปลี่ยนไปคลิกเลือกเครื่องมือ clip_image017 (Horizontal Type Mask Tool) แทนเท่านั้น
 • ให้พิมพ์ข้อความว่า All In Thailand
 • เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกที่เครื่อง Move Tool(V) clip_image019clip_image020 หรือกดปุ่ม Enter ด้านล่างทางขวามือ

clip_image022

 • ขณะพิมพ์จะเป็นแบบนี้ และ...
 • เมื่อพิมพ์เสร็จ และกด Enter แล้ว จะเป็นแบบนี้

clip_image023

 • เราก็จะได้ ตัวอักษรออกมาเป็นเส้น Selection

การนำตัวอักษรแบบ Selection ไปใช้งาน ...ทำได้โดย

ใช้ Move Tool clip_image020[1] แดร็กเมาส์ไปปล่อยในภาพ (บริเวณที่ต้องการ) หรือใช้คำสั่ง Copy แล้ว Paste ลงในภาพที่ต้องการก็ได้ ซึ่งในงานนี้ เราจะนำไปวางในภาพแรก ...ทำตามนี้

 • คลิกที่เครื่องมือ Move Tool clip_image020[2] แดร็กเมาส์(คลิก กดเมาส์ค้างไว้ แล้วลากไป) ไปปล่อยในภาพแรก หากไม่ขนัดนัก ก็ใช้คำสั่ง Edit àCopy เสร็จแล้วคลิกที่ภาพแรก จากนั้นก็ใช้คำสั่ง Edit à Paste
 • จัดตำแหน่งให้เหมาะสม
 • ตรงพาเล็ต เลเยอร์ให้กำหนด Blend mode = Hard Light เพื่อให้ตัวอักษรดูเด่นขึ้น
  clip_image024
 • เสร็จแล้ว ..จะได้ดังภาพตัวอย่าง จ๊ะ!!!! J

clip_image026
ปล. เวลาแดร็กเมาส์ลาก Selection ของตัวอักษร ให้คลิกให้ตรงบริเวณภายในเส้นประเท่านั้น เพราะไม่เช่นนั้น ภาพทั้งจะถูกลากไปแทน

ข้อควรระวัง :

ควรจัดตำแหน่งและแก้ไขรายละเอียดของตัวอักษรให้เรียบร้อย เพราะหลังจากกดปุ่ม Enter ไปแล้ว จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้เหมือนตัวอักษรปกติ นอกจากทำใหม่ทั้งหมด